Rent a boat Rich, otok Lošinj, Hrvatska

Najam brodova > Atlantic Marine 690 - Zeus

CIJENE NAJMA

ATLANTIC MARINE 690 - ZEUS
01.04.-30.06. / 01.09.-30.10.
01.07.-31.08.
DAN
240 €
310 €
TJEDAN
1400 €
1820 €
ATLANTIC MARINE 690 - ZEUS
01.04.-30.06. / 01.09.-30.10. - DAN
240 €
01.07.-31.08. - DAN
310 €
01.04.-30.06. / 01.09.-30.10. - TJEDAN
1400 €
01.07.-31.08. - TJEDAN
1820 €